Prijava abstrakta ZAVRŠENA

Konferencija je akreditovana

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije
 (broj odluke 153-02-1697/2017-01 od 19.08.2017. godine,  evidencioni broj programa А-1-1718/17)
Konferencija je akreditovana, a učesnici će dobiti sledeći broj bodova:

-15 bodova za predavače

-13 bodova za usmenu prezentaciju

-11 bodova za poster prezentaciju

-10 bodova za pasivno učešće.

Rok za prijavu abstrakta 31.Avgust 2017!

Osnovne informacije o abstraktu, autoru, instituciji

Naslov: Maximum 200 karaktera. Velika slova

Tema: Izabrati jednu od ponudjenih tema koja najviše odgovara Vašem radu

Lista autora: Podrazumeva se da prvi autor prezentuje rad. Na radu može biti ukupno 5 autora.

Institucija: Obavezno.

Grad: Obavezno

Država: Obavezno

E-mail prvog autora: Obavezno

Sadržaj abstrakta

Svi abstrakti moraju biti na engleskom jeziku

Preporučujemo da abstrakt ima sledeće delove:

  • Uvod
  • Cilj 
  • Metode 
  • Rezultati
  • Zaključak
  • Ključne reči

Maximalna veličina abstrakta je 35 redova (3.000 karaktera).  U limitirani broj karaktera ne ulaze  osnovne informacije o abstraktu, autoru i instituciji. 

Način prezentacije rada

Usmena prezentacija ili Poster prezentacija

Pregled abstrakta i prijavljivanje

Proveriti sadržaj abstrakta i gramatiku pre slanja. Abstrakt će biti publikovan ( ako bude prihvaćen) kako je poslat, bez provere i ispravke!

Prijava abstrakta

 

Verifikacija

Konferencija je akreditovana

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije
 (broj odluke 153-02-1697/2017-01 od 19.08.2017. godine,  evidencioni broj programa А-1-1718/17)
Konferencija je akreditovana, a učesnici će dobiti sledeći broj bodova:

-15 bodova za predavače

-13 bodova za usmenu prezentaciju

-11 bodova za poster prezentaciju

-10 bodova za pasivno učešće.

Rok za prijavu abstrakta 31.Avgust 2017!

Ako imate pitanja, molimo Vas da nam se javite na  scnovisad2017@gmail.com