Važni datumi

Važni datumi:

 

  • Krajnji rok za prijavu sažetaka: 31. Avgust, 2017

  • Krajnji rok za  ranu registraciju: 10. maj 2017.

  • Krajnji rok za prijavu za Putujući seminar: 10. jun 2017.

  • 23. Međunarodna konferencija bezbednih zajednica: 10 – 12. oktobar 2017.

  • Putujući seminar: 13. oktobar 2017.

  • Posle konferencijski seminar -Bezbedna škola u bezbednoj zajednici-: 14. oktobar 2017.