Registracija

Otvorena je registracija za 23. Medjunarodnu konferenciju bezbednih zajednica koja će se održati od 10-12. oktobra 2017. godine u Kongresnom centru MASTER u Novom Sadu. Medjunarodne konferencije se održavaju svake dve godine i ova Konferencija Vam daje mogućnost da sretnete i povežete se sa stotinama stručnjaka koji se bave javnim  zdravljem, bezbednošću i prevencijom povreda u bezbednim zajednicama širom sveta .

Na ovoj 23. Medjunarodnoj konferenciji bezbednih zajednica doneće se  Konvencija o bezbednim zajednicama.  Nadamo se da će te iz Novog Sada, pored Konvencije,  poneti  i nove ideje, strategije za izgradnju kapaciteta, nove pristupe, nove ideje za edukativne programe i nove naučne  činjenice  koje će Vam pomoći da unapredite prevenciju povreda.

23. Medjunarodna konferencija bezbednih zajednica okupiće  domaće i medjunarodne institucije, NVO, agencije, korporacije i druge organizacije koje su fokusirane na prevenciju povreda i stvaranje bezbednijeg okruženja za sve ljude na mestima gde žive, rade i provode slobodneo vreme.

REGISTRACIJA UČESNIKA KONFERENCIJE!

 • Ako želite da učestvujete na Konferenciji, molimo Vas da popunite registracioni list.
 • Nakon potvrde registracije koordinator će Vam poslati račun za dinarsku uplatu kotizacije.
 • Učesnici Konferencije iz Srbije plaćaju 50% od iznosa kotizacije navedene u tabeli u dinarskom protiviznosu.
 • Sponzor Konferencije snosi 50% kotizacije za učesnike Konferencije iz Srbije.
 • Forma za registraciju

   

  Verifikacija

 

REGISTRACIJA PRATIOCA UČESNIKA KONFERENCIJE!

   • Ako želite da učestvujete kao pratilac učesnika konferencije molimo Vas popunite registracioni list za pratioca učesnika Konferencije.
   • Nakon potvrde registracije koordinator će Vam poslati račun za dinarsku uplatu kotizacije.
   • Pratilac

     

    Verifikacija

Kotizacija

***Učesnici Konferencije iz Srbije plaćaju 50% od iznosa kotizacije navedene u tabeli u dinarskom protiviznosu.  Sponzor Konferencije snosi 50% kotizacije za učesnike Konferencije iz Srbije.

   Do 10. oktobra 2017. Na Konferenciji
Učesnik konferencije*** €450 €500  

450.00 Pay Fee

Student €200 €250  

200.00 Pay Fee

Dnevna kotizacija €200 €250  

200.00 Pay Fee

Pratilac učesnika konferencije €200 €250  

200.00 Pay Fee

Putujući seminar  €100 €100  

100.00 Pay Fee

 

 

U kotizaciju je uključeno:

   • Registracija
   • Knjiga abstrakta
   • Konferencijski materijal
   • Vise od 20 sesija
   • Razgledanje Izložbe
   • Koktel dobrodošlice 9.Octobar 2017.
   • Prisustvo konferenciji 10,11,12. Octobar 2017.
   • Kafe pauze 10,11,12. Octobar 2017.
   • Ručak 10,11,12. Octobar 2017.
   • Kulturni dogadjaj 10, 11 Octobar 2017.
   • Svečana večera 12.Octobar 2017.
   • Posle konferencijski seminar – Bezbedna škola u bezbednoj zajednici 14. Oktobar 2017
   • Sertifikat za prvog autora.  Ako naredni autori žele sertifikat  treba da ga plate  €15 pojedinačno.

Važni datumi:

   • Krajnji rok za podnošenje sažetaka: 10. jul 2017.
   • Krajnji rok za prijavu za Putujući seminar: 10. jul 2017.
   • 23. Međunarodna konferencija bezbednih zajednica: 10 – 12. oktobar 2017.
   • Putujući seminar: 13. oktobar 2017.
   • Posle konferencijski seminar -Bezbedna škola u bezbednoj zajednici-: 14. oktobar 2017.

 Contact:

Mirjana Milankov

 Professor Mirjana Milankov, MD, PhD

Chair

drmirjana.milankov@gmail.com;

scnovisad2017@gmail.com;

+381 65 83 93 111

Srdjan_teodorovic

Srdjan Teodorovic

Coordinator

scnovisad2017@gmail.com;

+38163664891